Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 《糯米尪仔》

《糯米尪仔》

古早三國時

渡江抵著做水災

軍師孔明心懍懾

用白米麵來做皮

黑牛白馬來做肉

祭牲禮  拜江神

一輒仔久

lang歸信天

如今庵廟前

紅關公 白劉備 黑張飛

攏底阮手中演來搬去

一手好手藝

嘛希望為台灣留著好名聲

 

【草根ㄟ台灣話】

抵著 (tú-tio̍h) 碰上。做水災(chòe-chúi-chai) 氾濫

懍懾 (lún-neh) 害怕。一輒仔久(chi̍t-tiap-á-kú):剎那

lang (pa-lang) 放晴。歸信天(kui-sìn-thiⁿ):風和日麗

庵廟(am-biō) 廟宇 。搬(poaⁿ):演出