Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 《 坎坎坷坷路慢行 》

《 坎坎坷坷路慢行 》

【草根e台灣話】坎坎坷坷(khám-khám-khia̍t-khia̍t):坎坷。慢行(bān-kiânn):慢走