Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 三人和齊隔間晟隔

三人和齊隔間晟隔

【草根é台灣話】和齊(hô-chôe):同心協力。
隔間(keh-keng):隔間。晟隔(chhiâⁿ-keh):裝潢