Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 柴桶輾輾翱

柴桶輾輾翱

【草根é台灣話】柴桶(chhâ-tháng):木桶。 輾輾翱(liàn-liàn-kô ):滾來滾去