Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 一嘴外媽e親情

一嘴外媽e親情

【草根e台灣話】一嘴(tam-chi̍t-chhùi):一口。
外媽(gōa-má):外祖母。親情(chhin-chêng):親情。