Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 密密是e土水

密密是e土水

【草根é台灣話】密密是(ba̍t-ba̍t-sī):密密層層。土水(thô͘-chúi):泥水工事