Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 放暇ē景緻

放暇ē景緻

【草根é台灣話】放暇(pàng-hē):放學。景緻(kéng-tì):風景