Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 鄉社gín仔時

鄉社gín仔時【草根é台灣話】鄉社(hiuⁿ-siā):村子。gín仔時(gín-á-sî):小時候