Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 頭手師二師lóng是好師父

頭手師二師lóng是好師父

【草根é台灣話】頭手師(thâu-chhiú-sai):大師傅。lóng是(lóng-sī):都是