Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 半天公頂e仙女

半天公頂e仙女

【草根e台灣話】天公頂(】thiⁿ-kong-téng):天上。仙女(sian-lí):仙女