Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 媒人姊來講親

媒人姊來講親

【草根e台灣話】媒人姊(mûi-lâng-chí):媒人。講親chiâⁿ(kóng-chhin-chiâⁿ):提親