Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 素蘭小姐要出嫁

素蘭小姐要出嫁

【草根e台灣話】tāi仔(tāi-á) :鯉魚。潭(thâm):潭。嫁娶(kè-chhōa):婚嫁