Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 同齊拜媽祖娘

同齊拜媽祖娘

【草根e台灣話】做夥(chòe-hóe):一同。媽祖娘(má-chó͘-niû):媽祖