Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 恭喜彩券大發財

恭喜彩券大發財

【草根e台灣話】恭喜(kiong-hí):恭喜。彩券(chhái-kǹg):彩券