Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 寒天白鷺鷥

寒天白鷺鷥

【草根e台灣話】寒天(kôaⁿ-thiⁿ):冬天。白鴒鷥(pe̍h-lêng-si):大白鷺