Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 菜宅黃昏暗

菜宅黃昏暗

【草根e台灣話】菜宅(chhài-the̍h):菜圃。黃昏暗(hông-hun-àm):黃昏