Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 玉蘭花清芳

玉蘭花清芳

【草根e台灣話】玉蘭花(gio̍k-lân-hoe):玉蘭花。清芳(chheng-phang):芬芳