Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 早起時起濛霧

早起時起濛霧

【草根e台灣話】早起時(chá-khí-sî):早上。起濛霧(khí-bông-bū):下起濃霧