Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 大自然洗衫機

大自然洗衫機

【草根e台灣話】大自然(tāi-chū-jiân):大自然。洗衫機(sóe-saⁿ-ki):洗衣機