Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 頂真拾互齊

頂真拾互齊

【草根e台灣話】頂真(téng-chin):認真。拾互齊(khioh-hō͘-chôe):收拾整齊