Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 海口魚市場

海口魚市場

【草根e台灣話】海口(hái-kháu):海岸。魚市場(hû-chhī-tiûⁿ):魚市場