Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 恬啁啁e日晝後

恬啁啁e日晝後

【草根e台灣話】恬啁啁(tiām-chiuh-chiuh):寂靜。日晝後(ji̍t-tàu-āu):午後