Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 靜清清e金珠仔

靜清清e金珠仔

【草根e台灣話】靜清清(chēng-chhiⁿ-chhiⁿ):死寂。金珠仔(kim-chu-á):玻璃珠