Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 台灣出產e萵仔菜

台灣出產e萵仔菜

【草根e台灣話】出產(chhut-sán):出產。萵仔菜(e-á-chhài):A菜