Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 和齊競渡

和齊競渡

【草根e台灣話】和齊(hô-chôe):同心協力 。龍舟競渡(liông-chiu-kèng-tō͘):龍舟競渡